ผลการประเมิน

youtube                       google                         พสว                          สพม11

ผลการประเมินการสร้างเว็บบล็อก

1.คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง                 อย่ในระดับ     ดีมาก

2.บทเรียน                                                        อยู่ในระดับ     ดีมาก

3.บทเรียนใบงาน                                             อยู่ในระดับ      ดีมาก

4.วิทยากรน้อย                                                 อยู่ในระดับ      ดีมาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s